Morfars hörna - Peder Istad

Morfars hörna Morfars hörna Morfars hörna Morfars hörna

Titel Morfars hörna
Material Granit och diabas
Konstnär/er Peder Istad

Invigningsdatum2021-05-01