Styrelse och arbetsgrupper

Kontakta hela styrelsen (alla som har epost nedan) via adressen:
styrelsen@skulptorforbundet.se

För kontaktuppgifter som saknas nedan, se medlemsregistret.

Ordförande: Björn Jäderås ordforande@skulptorforbundet.se
Vice ordförande: Lolo F Andersson lolo@lolo.se
Sekreterare: Emma Tryti emma.tryti@gmail.com
Kassör: Mats Lodén till@matsloden.com

Ledamöter:

Lotta Enocsson
Amalia Årfelt
Yemisi Wilson

lottaenocsson@gmail.com

yemisiw@gmail.com

Invalsnämnd:

Helena Aurell, Sammankallande, helene@friform.nu
Amalia Årfelt
Lotta Enocsson
Mats Åberg
Kerstin Ahlgren

Hemsidan & Sociala medier:

Mats Lodén, till@matsloden.com
Joa Palmer, webmaster Skulptörförbundet

Utställningsgrupp:

Yemisi Wilson, yemisiw@gmail.com
Magnus Ringborg
Birgitta Muhr
Emma Tryti
 

Klubbmästare:

Joze Strazar och Kerstin Ahlgren

Valberedning:

Johan Ferner Ström, sammankallande, johan@johanstrom.com 
Kicki Bergkvist Selder 
Lena Kriström 
Erik Wennerstrand 

Revisorer: Bo Johansson
Ekonomi:

Lena Ekdahl lenaekis@outlook.com