Styrelse och arbetsgrupper

Kontakta hela styrelsen (alla som har epost nedan) via adressen:
styrelsen@skulptorforbundet.se

För kontaktuppgifter som saknas nedan, se medlemsregistret.

Ordförande: Ian Newbery ordforande@skulptorforbundet.se
Vice ordförande: Johan Ferner Ström johan@johanstrom.com
Sekreterare: Erik Wennerstrand erikwennerstrand@gmail.com
Kassör: Nina Hedman mail@ninahedman.se

Ledamöter:

Stina Velten
Annika Wennberg
Eva Larsson

tina@stinavelten.com
annika_wennberg70@hotmail.com
info@evalarsson.com

Invalsnämnd:

Emma Ströde Falk, skulptur@emmastrode.net Sammankallande
Fabian Olovson
Olof Masja
Moa Lönn
Anne-Charlotte Dahl

Hemsidan & Sociala medier:

Emma Tryti, emma.tryti@gmail.com

Joa Palmer, Webmaster
webmaster@skulptorforbundet.se
+46704075068
 

Utställningsgrupp:

Yemisi Wilson, yemisiw@gmail.com
Magnus Ringborg
Birgitta Muhr

Klubbmästare:

Barbro Hedström och Lasse Nilsson
 

Valberedning:

Mats Lodén
Yvonne Nimar (sammankallande)
Björn Jäderås

Maja Bakken
 

Revisorer: Bo Johansson
Ekonomi:

Lena Ekdahl
lenaekis@outlook.com
+
4622710130
+46702722152