Styrelse och arbetsgrupper

Kontakta hela styrelsen (alla som har epost nedan) via adressen:
styrelsen@skulptorforbundet.se

För kontaktuppgifter som saknas nedan, se medlemsregistret.

Ordförande: Ian Newbery ordforande@skulptorforbundet.se
Vice ordförande: Björn Jäderås info@bjk.g.se
Sekreterare: Emma Tryti emma.tryti@gmail.com
Kassör: Nina Hedman  

Ledamöter:

Arne Bergh
Amalia Årfelt
Yemisi Wilson
Lena Kriström
Lolo F Andersson

arne@icehotel.com

yemisiw@gmail.com
lena@lenakristrom.se
lolo@lolo.se

Invalsnämnd:

Helena Aurell, Sammankallande, helene@friform.nu
Olof Marsia
Kerstin Ahlgren
Moa Lönn
Anna Sörensson Rydh

Hemsidan & Sociala medier:

Emma Tryti, emma.tryti@gmail.com

Joa Palmer, Webmaster
webmaster@skulptorforbundet.se
+46704075068
 

Utställningsgrupp:

Yemisi Wilson, yemisiw@gmail.com
Magnus Ringborg
Birgitta Muhr

Klubbmästare:

Barbro Hedström och Lasse Nilsson
(Back up Kerstin Ahlgren)

Valberedning:

Mats Lodén
Yvonne Nimar
Pontus Ersbacken
Annika Wennberg

Revisorer: Bo Johansson
Ekonomi:

Lena Ekdahl
lenaekis@outlook.com
+
4622710130
+46702722152