Främmande fåglar - Emma Tryti, Jamila Drott

Främmande fåglar Främmande fåglar

Titel Främmande fåglar
Material Bemålad brons och stengods
Dimensioner varierande
Konstnär/er Emma Tryti, Jamila Drott

KommunVarberg
PlatsMidsommargårdens äldreboende
Invigningsdatum2021-01-15Främmande fåglar

Utspridda i boendemiljön har en flock fåglar av olika art och härkomst slagit sig ned. Inhemska och främmande fåglar har skapat sig egna platser, på väggar och möbler inne och ute. Några av fåglarna är välkända från den lokala naturen, andra har uppenbart ryckts ur sin kontext, men har funnit sig ett nytt sammanhang.
Några av fåglarnas är placerade separat, andra i grupper, där relationer uppstår mellan dem.
Gestaltningen skapar en berättelse och en rörelse som går att följa genom hela miljön. Verket kan upplevas både i mötet med den enskilda detaljen och som en upptäcktsfärd genom miljön. Fåglarna blir landmärken på en slinga som spänner ut över området och genom byggnaden, som skapar förutsättningar för igenkänning och trygghet.

Fåglarna har en stark förankring i det lokala (kust)landskapet, men är också laddade med symbolik rörande frågor som hemvist, migration, frihet, spänningen mellan flocken (kollektivet) och individen.

Verket har ett potential att skapa associationer, inte uteslutande till minnen utan också till andra teman och upplevelser i nuet. Fåglarna kan upplevas på flera nivåer – från det konkreta igenkännandet och upptäckten av en särskild fågel, till det fysiska och taktila mötet med objektet och eventuellt också de vidare funderingar, samtal som mötet med konsten kan leda till.

Främmande fåglar är ett konstverk av Emma Tryti och Jamila Drott utfört i bemålad brons och stengods.