Abakus - Peder Istad

Abakus Abakus Abakus Abakus

Titel Abakus
Material Granitt och stål
Konstnär/er Peder Istad

AdressEngerdal
PlatsEngerdal, Norge
LandNorge
Invigningsdatum2017-08-04Abakus er en skulpturinstallasjon bestående av 7 deler som hedrer fysikeren Egil A. Hylleraas sitt pionerarbeid innom kvantemekanikken og utregninga av Heliumatomet. Kvantemekanikk er abstrakt og kan være vanskelig å forklare. På veien for å kunne forstå og oppdage hvordan saker og ting henger sammen må man la seg undre og tillate seg å være nysgjerrig, det er noe som alle kan, uansett alder, sosial- eller kulturell tilhørighet. Stephen Hawkin sier ??i fysikk spiller det ingen rolle hvilken skole man har gått i eller hvem man er i slekt med. Det eneste som betyr noe er hva man gjør!?. Abakus skal være en aktiv installasjon der barn og unge lokkes til undring og nysgjerrighet. Det er ikke sikkert man finner svaret i Abakus, men det kan være en inngangsport til å undersøke hvordan universet fungerer, og da kan man igjen være med på å kontrollere det på sett og vis!

Skulpturinstallasjonen skal gi en kunstnerisk opplevelse med en gjennomtenkt form og plassering i forhold til den allerede eksisterende furulunden i Baggroa i sentrum av Engerdal. Abakus plasserer seg fint mellom furustammene, og lyset som siler seg ned gjennom trekronene lager en magisk ramme rundt prosjektet. Skulpturenes og underlagets grunnformer, med sirkler og kuler, minner om molekylstrukturer som igjen refererer til at verden er en uendelig masse av kuler som sitter sammen i kompliserte nettverk. Jeg ønsker at Abakus skal stå for undring, nysgjerrighet, dialog og samtale og det å se Engerdal fra en lokal til en global sammenheng.

Navnet Abakus kommer av det latinske navnet for kuleramme.

Steindekket, som omslutter skulpturinstallasjonene, har en tydelig form og avgrensning til omliggende mark. Dette skaper en helhet i installasjonen og er en integrert form i det skulpturelle uttrykket. Formen sett ovenfra kan minne om molekylstruktur, der sirklene er atomer og stiene i mellom er bindeleddene. Steindekket er lagt som en mosaikk, der farger og former er tilpasset hverandre ved at steinhellene er saget ut av steinbaker med naturlig overflate og lagt som et avansert puslespill. Ulike typer, farger og valører av granitt skaper et spennende og magisk fargespill. Etter hvert vil gresset vokse helt inntil steindekket og gi en tydelig og strukturert form.