Edita Rydhag


Adress: Terrängvägen 50
Postadress: 177 60 Järfälla
Telefon: 08-580 155 84
Mobiltelefon: 070-552 77 62
Hemsida: www.rydhag.se
E-post:
Naturen är vägen till en djupare sanning där metafysiska frågeställningar möter varandra i den existentiella verkligheten.

Där finner jag också en rikedom av former bundna till sinnliga ytor genom stränga geometriska lagar. Från tingens substans hämtar jag inspiration till att skapa nya symboler och abstraktioner.

Jag skriver mina tankar om det stora, starka och tuffa i chamotterad lera, men det sköra och sensitiva kontrasterar i porslinet.