Ebba Ahlmark-Hughes


Adress: Kungsholmsgatan 30
Postadress: 112 27 Stockholm
Telefon: 08-653 84 57
Mobiltelefon: 070-870 63 40
Hemsida: www.ahlmark-hughes.se
Skulptör
Karaktäristik: Stram monumental volym. Utgår från motiv i omgivningen. Arbetar med förenkling, stilisering där formen framstår som väsentlig.
Även skulpturens känslomässiga språk får göra sig gällande.
Offentliga arbeten: Monumentalskulpturer i brons i Stockholm och övriga Sverige. Mindre skulpturer i brons och terracotta flerstädes i Sverige. Porträtt.
Utställningar: I Sverige, England, Spanien, Polen, Holland.
Representerad: Nationalmuseum och Moderna museet i Stockholm.
Ateljé: www.enkehuset.se