Cheryl Akner-Koler


Adress: John Ericssongatan 6
Postadress: 112 22 Stockholm
Mobiltelefon: 070 - 279 83 76
Hemsida: www.cherylaknerkoler.com
E-post:
Verksamhetsbeskrivning En nyfikenhet på nedbrytningsprocessen, formlöshet och tomrum har blivit en källa för mig att hämta inspiration ifrån. Mina erfarenheter inom modernismens traditioner finns ändå i bakgrunden som påverkar hur jag formulerar mig i min konst. Instabila material som rök, kolpartiklar och aerogel är en del av de material jag arbetar med. Gestaltning uppstår i möte med materia. I ljusets tecken