Backa Carin Ivarsdotter


Adress: Waldemar Rudins Väg 8
Postadress: 128 64 Sköndal, Sverige
Hemsida: www.ivarsdotter.com
E-post:
Artist Statement

Backa Carin Ivarsdotter

Sedan min MFA examen på Konstfack i Stockholm år 2000 har jag jobbat som professionellt konstnär genom en mängd utställningar nationellt och internationellt. Mitt konstnärliga uttryck liknar en scenografs sätt att tänka då jag använder hela rummet för att skapa en speciell miljö. Det går att läsa min inre historia mellan raderna. Jag skapar skulpturer och installationer som rör sig, låter, glöder och ibland är självförstörande. Det keramiska materialet använder jag som en öppen källa till inspiration. Jag är fascinerad av dess möjlighet till uttryck.

Mitt uttryck refererar och relaterar till det nordiska landskapet. Omgivningarna och landskapet filtreras genom mitt medvetande. Jag kan inte skapa utan de öppna landskapet av böljande fält. De gamla orörda urskogarna, de höga bergen och morgon dimman.

Under senare år har jag mestadels arbetat med konst i offentlig miljö. Jag har gjort många betydande verk i Sverige. Till exempel Biskopsparken i centrala Linköping. I mina offentliga verk är jag ytterst noga med materialval i kombination med det konstnärliga uttrycket. Dessa verk ska hålla i en miljö med hårt slitage. Jag gör grundliga efterforskningar av platsens historia och övriga arkitektoniska uttryck i närmiljön. Verket kopplas till den valda platsen genom formspråk, tematik och materialval. Ofta hämtar jag symboliken från naturen. Jag använder material som stål, mosaik, laminerat glas, betong och ibland växtlighet. Belysning är en viktig aspekt som jag alltid integrerar i dessa verk.

Naturen är en helig kraft som vi människor exploaterar i en ohygglig hastighet. Jag känner en sorg och hjälplöshet inför detta faktum. Som människa och konsument skapar skulden ett hinder mellan mig och mitt ursprung. Saknaden av orörd natur och att vi inte längre är en självklar del av moder jord ger mig en stark önskan att skapa min version av naturupplevelser och symbolik. För mig är naturen något som är svårt att tolka, något fascinerande och ibland skrämmande.I mina skulpturer och installationer försöker jag inte imitera den riktiga naturen. Jag ger form åt en inre version av natursymbolik. En inre bild som filtrerats genom tv och drömmar. En natur som innehåller lika mycket den verkliga naturen som min bardoms trollskogar och mina drömmars symbolspråk.

För mig har alla landskap en individuell själ. Naturen är farlig och omöjlig att tämja. Vi kommer dö, men jorden kommer finnas kvar. Jorden är uråldrig. Naturen kommer ge igen, vad vi än försöker göra. Genom alla tider har konstnärer försökt imitera och reproducera naturupplevelser. När jag hämtar mitt symbolspråk i naturformer går jag tillbaka till ett mycket grundläggande sätt att skapa.

När jag var liten skapade jag hela världar genom mina teckningar. I dessa världar illustrerade jag mina fantasier och berättade historier för mig själv. Jag levde dessa historier genom mina teckningar. När jag ritade blev historierna verklighet och jag kunde då möta alla dessa personer och figurer. Det bästa med att rita var att jag kunde bli den jag drömde om att vara. Jag var prinsessan och jag var älskad. I dessa historier hade jag massor med vänner och var den vackraste flickan. Jag kunde rida och jag var stark. Inte den lilla ensamma flickan. Kanske detta är nyckeln till mitt val av yrke.