Syn-Ergos (1+1=3) - Eva Larsson

Syn-Ergos (1+1=3) Syn-Ergos (1+1=3) Syn-Ergos (1+1=3)

Titel Syn-Ergos (1+1=3)
Material Cortenstål
Dimensioner 545x510cm
Konstnär/er Eva Larsson

KommunGöteborg
AdressSmörslottsgatan 140 Göteborg
PlatsHärlandatjärnskolan
Invigningsdatum2022-05-25

Länkhttps://www.evalarsson.com/publicart/skissfrlag-hrlandatjrnsskolan-gteborgSyn-Ergos (1+1=3)

Idèn till verket kom till mig, då jag funderade på hur jag skulle förhålla mig till vad som kommer att försiggår innanför byggnadens väggar. En idrottshall är ju förknippad med olika saker för olika personer. För mig är det ett ställe förknippat med goda minnen. Ett rum för rörelse och lek, där glädjen att få utnyttja sin kropp och dess kapacitet står i focus. Jag vet dock att alla inte känner likadant.
Mycket av idrott är ju kopplat till tävling och konkurrens men jag vill i gestaltningen
hellre visa på kraften i samarbete där alla kan få inta olika roller för att tillsammans bygga någonting större. En helhet där alla delar är lika viktiga. Något som jag också vill förmedla är glädjen i att kunna använda sin kropp och det magiska i att känna styrka och balans. I detta fall tillsammans med andra.
Tanken på att främja samarbete istället för konkurrens kan också appliceras på skolans övriga verksamheter. Att kunna arbeta tillsammans är ju ett sätt att nå högre nivåer
inom många fält och situationer. Exempel på detta ser vi i allt ifrån samarbeten inom vetenskaplig forskning (vilket den snabba framtagningen av Corona vaccin är ett aktuellt exempel på) till elevers grupparbeten. Det gäller bara att lära sig konsten att samarbeta. Det krävs tålamod, balans, ödmjukhet, styrka och flexibilitet för att uppnå resultat. Något som är väl värt att öva på.

Mitt fo?rslag:
Gestaltningen besta?r av ett antal ma?nniskor som genom samarbete tillsammans
bygger en pyramid. Pa? avsta?nd kan bilden uppfattas som ett fragment av en arkaisk mo?nsterbildning men om man ger sig tid tra?der ma?nniskor av olika ko?n och a?ldrar fram. Bilden av cortensta?l monteras med distans till va?ggen och belysning fa?sts pa? baksidan av pla?ten. Detta ger ett sken da?r den skrovliga ytan av teglet framtra?der och go?r att bilden sva?var utanfo?r va?ggen. I skymning, gryning och pa? na?tter lyser den upp omra?det runt omkring och fungerar som en extra ljuska?lla i va?rt ofta mo?rka klimat. Pa? dagen framtra?der det rostfa?rgade cortensta?let med sin levande rostro?da yta. Fa?rgen pa? cortenen samspelar va?l tillsammans med ba?de tegelfasaden och de na?rliggande tra?detaljerna i byggnaden.

Titel:
Namnet Syn-Ergos kommer fra?n gammalgrekiskans samarbete. Det har ocksa? gett namn a?t begreppet synergi som ju betyder att tva? eller flera influenser tillsammans bildar en starkare influens a?n vid direkt addition (1+1=3)