A Point of View - Eva Larsson

A Point of View A Point of View A Point of View A Point of View A Point of View A Point of View

Titel A Point of View
Material Sten och brons
Konstnär/er Eva Larsson

KommunKarlskrona
AdressKarlskronasjukhuset
PlatsEntré Njur och Bröstcentrum
Invigningsdatum2021-04-01

Länkhttps://www.evalarsson.com/publicart/project-four-3gtzjGestaltningen för sjukhusentrén, BLS Karlskrona, Byggnad 02-46 består av 20 människogestalter i brons som interagerar med varandra.

Den första gruppen är placerat i centralt blickfång när man kommer in från entrédörren. Detta verk består av en bergsliknande formation i granit där sex figurer har intagit olika positioner. En grupp har lyckats bestiga berget och blickar vidare mot en klättrande grupp som befinner sig i luftrummet ovanför.

Det andra verket är placerade på väggarna vid trapporna. Det består av 14 människofigurer som interagerar med varandra i par.

Teman som jag behandlar i de båda verken är tvekan kontra mod och vikten av att få stöd I sin omgivning. Jag hoppas att jag med dessa gestalter förmår förmedla en känsla av styrka, mänsklig värme och ett hopp om att ingenting är omöjligt. Min avsikt är att verket ska fungera som tröst och stöd för människor som befinner sig i en sårbar position men också väcka nyfikenhet och inspirera till en utflykt i fantasin där individens egna minnen och erfarenheter får färga upplevelsen.