Uta Jacobs


Adress: Braxenviks skola
Postadress: 642 95 Flen, Sverige
Mobiltelefon: 0705 376570
Hemsida: www.utajacobs.se
E-post:

Skulptur i landskapet - landskapskonst med intresse för gatans rum, torget, gårdsrum i bostadsområden. Använda material i utförda gestaltningar bl.a. vångagranit, diabas, ekebergsmarmor, gatsten, betongmarksten, tegel, jord och växtmaterial. Skulpturerna uttrycker ofta motsatser som: stillhet- flykt, konkav-konvex, biomorfa former gränsande till geometri, som kan härledas ur naturens formspråk.