Tony Abrahamsson


Adress: Hovby, Vigrum
Postadress: 531 92 Lidköping
Mobiltelefon: 073-579 48 38
Hemsida: www.tonyabrahamsson.com
E-post:

Jag arbetar ganska brett med form.

Mina material är främst betong och keramiska material.

Jag arbetar med två eller tre teman paralellt. Det som är aktuellt nu är "liv",

ett brett tema som har gått mot växter, djur och människor, i form av figurativa skulpturer.

Kropparna blandas också ihop och kan ge associationer till mytiska väsen som tex. kentaurer, skogsrån.