Thina Segerström


Adress: Prinsgatan 8 a
Postadress: 413 05 Göteborg
Telefon: 031-12 70 38
Telefon: 031-18 56 65
Hemsida: www.thinasegerstrom.com
E-post:

Representerad: Urval
Statens Konstråd
Ystads Konstmuseum
Borås Konstmuseum
Jönköpings Läns Museum
Göteborgs Konstnämnd
Örebro, Älvsborgs, Östergötlands,
Hallands och Bohusläns Landsting
Offentliga uppdrag: Urval
Betongreliefer - terracottaskulptur - seriegrafi.
Sekelhuset.
Göteborgs Stads Bostadsbolag
Betongreliefer Landsvägs-Bergsgatan.
Göteborgs Stads Parkeringsbolag
Bronsskulptur. Tubberödshus.
Tjörns Bostadsstiftelse
Granitreliefer. Lillängens Förskola, Göteborg.
Familjebostäder
Friskulptur brons. Skogskyrkogården.
Kyrkoförvaltningen Kungälv-Ytterby

Bronsreliefer i entré Blomstervägens demenscentrum,Gislaveds kommun 2012

Skulptur, granit, Liegatan 2D, Göteborgs:stad 2016-17