Stanislaw Lux


Adress: Domaregatan 6 B lgh 1202
Postadress: 632 32 Eskilstuna, Sverige
Mobiltelefon: 076-9673113
Hemsida: stanislawlux-com.webnode.se
E-post:

Stanislaw Lux

Konsthögskolan Gdansk - Polen , skulptur -1967-70

Kungliga Konsthögskolan Stockholm (Mejan), skulptur - 1972-78

 

Sökandet efter källan till kreativitet

Man publicerade förskningsarbete av Sir Ken Robibson ( professor of Art Edukation ) år 2008, angående divergent tänkande - tänkande i skilda rikningar. På engelska - " thinking outside the box"  tänka utaför ramarna, tankeverksamhet riktad mot olika alternativ och nya ideèr. Sådant tanke är kreativ i motsats till det konverganta tänkandet som inte medger öppningarmot nua sätt att uppfatta och dra slutsatser.

Bakgrunden till förskning var att NASA ville ha en test för att hitta de mest kreativa medarbetare, så att man kunde förbättra sin förmåga att vara kreativ. Testet handlade om att komma med nya lösningar på problem. Det fungerade bra, man kunde hitta mest kreativa medarbetarna, men man visste väldigt lite om var kreativiteten kommer ifrån. Är den medfödd hos vissa individer eller är den inlärd och baserat på erfarenhet ? Efterom testet var enkelt bestämde man sig för att undersöka det också på barn. Man genomförde undrsökningar på 1500 personer. Över en vist antal påäng betraktas man som en geni i  divergent tänkande. Villken procent av alla undersökta uppnådde geni nivå ?

Ålder 3 -5 år   - 98 % uppnådde högsta nivå

Ålder 8 - 10 år   - 32 % uppnådde högsta nivå

Ålder 13 - 15 år   - 10 % uppnådde högsta nivå

Man testade 200 000 vuxna över 25 års ålder och

Ålder över 25 år   - bara 2 % uppnådde högsta nivå

Förskning bevisade två saker : först att i alla är födda till kreativitetens genier, och andra att genom uppfostran, skolan och åldern diergent tänkande minskar drastiskt.

Genom barnens teckningar återskapar jag kontakt med kreativitetens källa.

Därför bearbetar jag utvalda barns teckningar till skulpturella former.

Den geniala epoken

Den period i en människas liv som omfattar åldern 4 till 7 år kallar jag "den geniala epoken".

" Har då den geniala epoken ägt rum eller inte ägt rum ? Det är svårt att säga. Både ja och nej. Ty det finns saker, som inte kan äga rum helt och hållet, ändå till slutet. De är för stora för att rymmas i en tilldragelse, och för storslagna. De bara försöker tilldra sig, prova grunden för verkligheten, om den bär. Och strax drar de sig tillbaka, av fruktan för att förlora sin integritet i förverkligandets bräcklighet. Och om de tärt på sitt kapital, förslösat ett eller annat i dessa inkarnationsförsök, återtar de strax svartsjukt sin egendom, återkallar den,reintegrerar sig och blir sedan i var biografi de vita fläckar, doftande stigmata, dessa förlorade silverspår av nakna änglarfötter, utströdda med väldiga steg över våra dagar och nätter, medan detta fulla mått av härlighet tilltar och ständigt utökas och kulminerar över oss och går i triumf från hänförelse till hänförelse."  Ur "Sanatoriet Timglaset" av Bruno Schulz 

 

Annonsarkiv för Stanislaw Lux