Olav Lunde

Alla kan förstå och utvecklas av konst. Det är min utgångspunkt och samtidigt min ambition. 

För mig är det viktigt att människors personliga fysiska eller psykiska förutsättningar inte ska hindra dem från att vara delaktiga. Alla har rätt till den inspirerande känsla det är att veta att en medmänniska skapat något för att just han eller hon ska få en ny erfarenhet. Det är skälet till att jag ofta arbetar med skulpturer vars närvaro inte bara kan ses utan även upplevas med hörsel och känsel. 

I min produktion använder jag mig mycket av återvunnet material. Material som tidigare haft en funktion i andra sammanhang  - i en maskin eller ett verktyg. Mina skulpturer är ofta interaktiva på så sätt att de kan förändras och påverkas. Det kan tillföra engagemang och innehåll i uttrycket och ger dessutom en extra utmaning för mig som konstnär.  

Materialet jag arbetar med är till allra största delen stål av olika sorter. Jag svetsar och formar både svart och vitt stål och ger mina alster patina med olika, ofta helt egenutvecklade, metoder. 

Mina arbeten är huvudsakligen unika objekt, tänka att gestalta en tanke eller känsla.