Olav Lunde

Jag drivs av viljan att utforska och berätta genom mina arbeten och har alltid mottagarens upplevelse i fokus. Den personliga upplevelse som gärna får skava något i medvetandet innan den bearbetas och sjunker in.

Mina främsta beroöringspunkter är männniskan och den tillvaro vi alla försöker finna oss själva i.

För mig är det viktigt att människors personliga fysiska eller psykiska förrutsättningar inte ska hindra dem från att vara delaktiga. Alla har rätt till den inspirerande känsla det är att veta att en medmänniska skapat något för att just han eller hon ska få en ny erfarenhet. Det är skälet till att jag ofta arbetar med skulpturer vars närvaro inte bara kan ses utan även upplevas med hörsel och känsel.