Monica Funck


Adress: Torp 102 Hjärtum
 Allmänna vägen 2b 414 60 Göteborg
Postadress: 461 91 Trollhättan
Mobiltelefon: 0730-48 84 98
Hemsida: www.monicafunck.se
E-post:

 

Skulptur / Sculpture

Konsten för mig handlar om lusten och leken, ett sätt att leva, att komma närmare livet självt. Att inte veta vad som kommer att ske och vad som blir slutresultatet, att bli överraskad, att beröra mej och andra, att genom mitt arbete skapa balans i tillvaron.

Och frågan är; vart är du på väg? eller vart skall du gå?

 

For me art is about the desire to create, to play, a way to get closer to life itself. To not know what’s going to unfold or what the final result will be like, to be surprised, to touch others and myself, creating a balance of existence through my work. 

And the question is; where are you going? Or where should you go?