Mats Olofgörs


Mobiltelefon: +46 (0)70 573 17 87
Hemsida: www.olofgors.nu
E-post:

Min arena för konstnärligt arbete är i hög grad de offentliga rummen. Frågor jag arbetar med berör staden både som fysiskt rum och som socialt sammanhang - form och innehåll. Jag använder gärna ljus som ett medverkande och aktivt material. Syftet är att med konstnärliga uttryck beröra och samtidigt stimulera miljöer och sammanhang runt oss, om möjligt göra dem tydligare, ge dem ett specifikt uttryck och tillföra ett mervärde.

Jag samarbetar även med andra konstnärer och arkitektkontor i uppdrag som rör offentliga miljöer och gestaltningar.