Lena Björn


Postadress: Sverige
Hemsida: www.lenabjorn.com
E-post:

Jag har i över 20 år arbetat heltid som konstnär med utställningar på gallerier, konsthallar, museer och med gestaltningsuppdrag. Sedan 2010 har jag arbetat med större projekt med frågor kring delaktighet och människovärde. En resa till Tanzania utmynnade i ett samarbete med Rydals museum där jag förverkligade en genomarbetad idé som visade på konstens betydelse för utsatta gruppers överlevnad. 2014 blev jag inbjuden till Kaliyanwala i norra Indien tillsammans med 16 konstnärer från olika delar av världen. En händelse i grannregionen där två flickor hängts efter att de våldtagits och mördats gav mig ingen ro. Utifrån händelsen har jag allt sedan dess arbetat med skulpturer där jag försöker beskriva en känsla av att vara fjättrad av sin egen kvinnlighet. Detta har sedan lett vidare till olika samarbeten med både koreograf, dansare och skådespelare där mina skulpturer varit tongivande. Jag arbetar i många olika tekniker. För mig är tekniken underställd känslan och mer en bärare av det uttryck jag vill förmedla i min konst.