Katarina Klingspor Ekelund


Adress: Cronhamnsgata 5
Postadress: 18532 Vaxholm, Sverige
Telefon: 0761872151
Mobiltelefon: 076-1872151
Hemsida: www.klingsporekelund.com
E-post:

 

Min konst rör sig i det existentiella landskapet. Den söker sig mot frågor kring tiden, tanken, minnet och varandets förutsättningar för att bli till den arena där livet utspelas. Det är viktigt att verket ger utrymme för tolkningsmöjligheter, att det är mångtydigt, ställer frågor, inspirerar till ett undersökande. Jag jobbar i olika material där ett oväntat möte mellan en form eller ett material skapar nya vinklar på tillvaron.

Platsens eller utställningsrummets karaktär är ett viktigt fokus för mina verk under arbetsprocessen. Just detta ”samtal” mellan plats och verk är en viktig dimension i mitt skapande och är därför också ett motiv för mig att vilja arbeta med offentlig utsmyckning. Jag har som ambition att söka fånga platsens ande och låta den förtydligas med min konst.

I offentlig konst finns en spännande utmaning att nå fram till en publik utanför gallerirummet. Att skapa verk som ställer allmängiltiga frågor och som inbjuder förbipasserande till en stunds reflektion. Jag har också märkt att jag i mitt skapande ofta kommer att arbeta i material och i en skala som passar för det offentliga rummet.