Jukka Värelä


Adress: Idrottsgatan 9 b
 ateljé: Magle Lilla Kyrkogata 2b i Lund
Postadress: 22229 Lund
Telefon: 046-14 42 30
Mobiltelefon: 073-6699820
Hemsida: www.jukkavarela.se
E-post:
Jag arbetar med skulptur i metall. Det som intresserar mig är skärningspunkter mellan funktion och icke-funktion, konkret och abstrakt, verklighet och dröm. Ofta utgår jag från en specifik plats, ett sammanhang och min gestaltning kan både bli i stor och liten skala.