Gunnel Liljefors Hoogers


Adress: Ölsta 116
Postadress: 733 92 Sala, Sverige
Mobiltelefon: 070-662 72 22
Hemsida: olstagalleri.se
E-post:
Jag har ett förflutet som dansare och danspedagog och i mina verk lever min fascination för dans och kroppar i rörelse vidare. Den inre såväl som den yttre rörelsen är det väsentliga i mitt skapande.