Gun Haglund


Adress: Sörtorp 1
Postadress: 641 97 Katrineholm, Sverige
Mobiltelefon: 070-6462177
Hemsida: www.gunhaglund.se
E-post:

Jag använder lera för att berätta i form och färg. Mina bästa redskap är kaveln och fruktkniven. Efter bränning målar jag objekten.