Eva Larsson


Adress: Ringvägen 39 B
Postadress: 118 63 Stockholm, Sverige
Mobiltelefon: 070-7205086
Hemsida: evalarsson.com/
E-post:

Att konstruera olika scener med bilder och skulpturer är ett sätt för mig att laborera och studera nyanser i samspelet mellan människor och undersöka företeelser i samhället.  Verken behandlar ofta ämnen som konformitet och normer och sociala hierarkier kontra frigörelse och mod. Jag intresserar mig också för hur individens och gruppens unika egenskaper påverkas i olika sociala kontexter. 

 

Jag skulpterar i det material som passar mitt syfte. Brons, sten och keramik är material som ofta ligger nära till hands.

 

För mig är det viktigt att min konst kan stå på egna ben utan förklarande texter.  Jag vill skapa en reflexyta, ett rum för reflektion där betraktarens tankar och minnen aktiveras.