Åsa Wrange-Tolander


Adress: Björkvägen 34
Postadress: 184 94 Åkersberga
Telefon: 08-732 90 75
Mobiltelefon: 070-438 33 31
Hemsida: www.asawrange.se
E-post:

Efter att ha arbetat med grafik som uttrycksmedel i 15 år gled mitt intresse över till den tredimensionella bilden. Skulptur i betong, marmor, alabaster, brons!
Jag tycker om att prova olika material och dess skiftande uttryck och hur de förhåller sig till sin omgivning.