Anna Berglund


Adress: Ga Södertäljevägen 1b
 Krukmakargatan 22
Postadress: 129 55 Hägersten, Sverige
Telefon: 0706947319
Hemsida: https://www.anna-berglund.com
E-post:

Född i Oskarhamn 1973
Utbildad vid Konstfack 2000-2006 (MFA Keramik och Glas)
samt Capellagården 1997-1999 och diverse förberedande konstskolor

Anna Berglund *1973

Är en svensk konstnär född och uppvuxen i Småland. Anna tog sin MFA-examen från Konstfack 2006/institutionen Keramik och glas och har sedan dess mestadels kommit att arbeta med att gestalta och verka i våra gemensamma offentliga rum och livsmiljöer. Det har fram till idag hunnit att bli ett 20-tal offentliga konstverk runt om i landet. Flertalet av verken är helt eller delvis utförda i glas. 

1800 talets estetik och formrikedom är ständigt återkommande i Berglunds arbeten. Terrinporträttet i blåst och folierat glas, som kom att bli en av huvudkaraktärerna i Annas examensarbete samt ett schatull innehållandes en brokig samling av bordslyster/dekorationer köptes in till Nationalmuséums samlingar redan 2006. Berglunds vurm för det frodigt dekorativa kan ses som ett upproriskt motstånd mot minimalismens återhållsamhet och funktionalismens präktiga förnumstighet och likriktning.

2008 blev Berglund inbjuden av Statens Konstråd att genomföra en gestaltning till byggnaden Justus Lipsius i centrala Bryssel, inför Sveriges då stundande Ordförandeskapsperiod i Eu-rådet 2009. Resultatet, en komposition ljuskronor i en generöst tilltagen skala av klassiskt droppformat snitt, kronorna blåstes upp på Orrefors och Kosta glasbruk och är bestyckade med olikfärgat led-ljus. Verket Crown Jewels of Småland, hänger permanent i Lex-byggnaden, då Statens Konstra?d tillsammans med den dåvarande regeringen beslutade att donera glaskonstverket till EU-rådet. 

Representerad:

Nationalmuseum/Stockholm, Norrköpings Kommun

Stockholms Läns Landsting, Kalmar kommun, Handelsbanken, Electrolux.

Eu-Rådet/lex byggnaden i Bryssel, Skellefteå Kommun, Helsingborgs Kommun,

Länsförsäkringar i Kalmar, Kalmar Kommun. Landstinget Gävleborg,

Folklivsinstitutet I Göteborg, inköp Genom Statens Konstråd. Eskilstuna Konstmuseum.

Emmaboda Kommun, Landstinget Kalmar Län, Region Västebotten, Region Skaraborg