André Fischer

Arbetar med modell. Skulpterar i lera och gjuter i gips samt brons. Representerad av Umeå kommun och Svenska kyrkan.