Anders Rönnlund


Adress: Näs-Bärsta 1
Postadress: 755 91 Uppsala
Telefon: 018-36 03 68
Mobiltelefon: +46 707 720 777
Hemsida: www.roennlund.se
E-post:
Arbetar med offentlig skulptur, installationer i olika material samt video i rumsliga sammanhang.