Stina Lindholm


Adress: Pilgårds Boge
Postadress: 620 30 Slite
Telefon: 0498-229109
Hemsida: www.skulpturfabriken.se
E-post:
Jag arbetar med skulptur, installationer och offentlig gestaltning av trafik- och allmänna platser-rum. Mitt formspråk har en arketypisk och mer klassisk form som kan härleda till arkitektur och matematik. Jag utgår från de rumsliga förutsättningar som plats och rum har. Material som jag använder är brons, sten, betong, glas m.m.
Utbildning: Konstfack skulptur 83-88, samt Tessinskolan 94-95 ( Konsthögskolan avd. för väg och brobyggnadskonst)