Monica Sandell


Adress: Björksebo
Postadress: 598 96 Vimmerby, Sverige
Mobiltelefon: 073-8396471
Hemsida: www.monicasandell.eu
E-post:

Som jag ser det har varje individ ett eget microuniversum

där de egna tankarna och känslorna utvecklas. Samtidigt är

vi alla delar av ett stort universum där vi i liknande situationer

delar känslor och tankar.  

I stora drag är de här universumtankarna ständigt närvarande

när jag skapar en skulptur.

Människans tankar och känslor som är individuella samtidigt 

som de är delade av alla, individen vs massan är en oerhört

inspirerande tanke.

Mitt material är oftast svartbrännande chamotterad stengodslera,

som jag tycker förstärker denna tanken, genom att den faktiskt

har funnits och använts av människor genom hela vår historia.

 

 

Annonsarkiv för Monica Sandell