Melanie Wiksell


Hemsida: www.mwiksell.com

 

Jag arbetar med seder och bruk kring dödens historia och immateriella kulturarv.  

Mitt arbete influeras av referenser jag hämtar från mitt svenska

och mitt cypriotiska ursprung. Genom att se tillbaka på sorgens rit

och historia betraktar jag mina verk som materiella propåer för att

förbinda dåtid, samtid och framtid.

Jag vill framhäva minnets tvetydighet och ge metaforer för dess natur en central roll.

Ett balanserat utförande är, för mig, verk med spår av historia och plats.

Dessa förutsättningar gör det möjligt att tänja gränserna mellan konst, verklighet och berättelse.