Lars Huck Hultgren


Adress: Greve von Essensväg 39
Postadress: 115 27 Stockholm
Telefon: 08-660 19 63
Hemsida: www.huck.nu/
E-post:
Utbildad vid Konstfack 1952-54
Konsthögskolan 1957-62
Ledamot av Statens Konstråd 1983-88
Utställt separat vid en mängd tillfällen i Stockholm, övriga Sverige och utomlands.
Utfört offentliga uppdrag, de allra flesta i målat trä, för interiörer och några i metall för exteriörer.
Senaste uppdragen är interiör och altarväggar i Tynnereds kyrka 1992 samt Lundby Nya Kyrka i Göteborg, färgsättning och altarbilder i absiden 1995.