Lars Erik Falk


Adress: Stora Malmgatan 15
Postadress: 193 35 Sigtuna
Telefon: 08-59 25 00 04
Lars Erik Falk tillhör det relativa fåtal bildkonstnärer i Sverige som försvurit sig till den konkreta konstens uttrycksmedel och som i sin konsekvens lyckats artikulera ett personligt ideom. Han har därmed också verksamt bidragit till denna nu traditionstyngda konstriktnings utveckling och internationella förnyelse. I sin renodling av diagonaltemat är Falk idag den främste fšreträdaren efter Baertling av den öppna formens estetik. Efter en rad betydelsefulla utställningar har Lars Erik Falk de senaste åren utfört en rad uppmärksammade offentliga utsmyckningar, som det mångskiftande Färgtornet vid Lindhagens plan i Stockholm. Sune Nordgren