Styrelse och arbetsgrupper

Kontakta hela styrelsen (alla som har epost nedan) via adressen:
styrelsen@skulptorforbundet.se

För kontaktuppgifter som saknas nedan, se medlemsregistret.

Ordförande: Inger Sannes  ordforande@skulptorforbundet.se
Vice ordförande: Johan Ferner Ström johan@johanstrom.com
Sekreterare: Björn Jäderås info@bjk.g.se
Kassör: Hanna Beling hannabeling@hotmail.com

Ledamöter:

Karl Chilcott
Edita Rydhag
Mats Lodén
Peter Dewoon
Pontus Ersbacken
Anna Löwdin
Lolo F Andersson

 

karlchilcott.skulptur@telia.com
edita@rydhag.se
till@matsloden.com
 
pontus@ersbacken.com 
anna.lowdin@gmail.com
lolo@lolo.se

Invalsnämnd:

Ulf Lorensson, sammankallande
Lars-Åke Åberg,
Kerstin Dahl Norén

Stipendienämnd: Anders Rönnlund i samarbete med styrelsen
Utställningsgrupp: Karl Chilcott
Björn Jäderås
Magnus Ringborg
Monica Funk

Klubbmästare:

Joze Strazar och Veronica Cornils-Berg

Valberedning: Lena Lervik, sammankallande
Barbro Hedström,
Ragnhild Alexandersson
Revisorer: Bo Johansson
Ekonomi:

Lena Ekdahl lenaekis@outlook.com