Styrelse och arbetsgrupper

Kontakta hela styrelsen (alla som har epost nedan) via adressen:
styrelsen@skulptorforbundet.se

För kontaktuppgifter som saknas nedan, se medlemsregistret.

Ordförande: Inger Sannes  ordforande@skulptorforbundet.se
Vice ordförande: Johan Ferner Ström johan@johanstrom.com
Sekreterare: Pontus Ersbacken pontus@ersbacken.com
Kassör: Emely Al Ghussein linda.al.ghussein@gmail.com

Ledamöter:

Mats Lodén
Peter Dewoon
Anna Löwdin
Lolo F Andersson
Carl Gustav Torstensson
Backa-Carin Ivarsdotter
Lotta Enocsson

 

till@matsloden.com
 
anna.lowdin@gmail.com
lolo@lolo.se
tors70@hotmail.com

info@ivarsdotter.com
lottaenocsson@gmail.com

Invalsnämnd:

Amalia Årfelt, sammankallande, 
Mats Åberg
Karin Törnell

Stipendienämnd: Vilande

Utställningsgrupp:

Björn Jäderås, info@bjk.g.se
Magnus Ringborg
Monica Funk
Birgitta Muhr

Klubbmästare:

Joze Strazar 

Valberedning: Istvan Varga, sammankallande
Kerstin Ahlgren
Jakob Fogelquist
Revisorer: Bo Johansson
Ekonomi:

Lena Ekdahl lenaekis@outlook.com